MIKÄ IHMEEN TILATURVA?

Lyhyes­ti meis­tä
Yksin­ker­tai­suu­des­saan. Olem­me kera­va­lai­nen pel­käs­tään kame­ra­val­von­ta-rat­kai­sui­hin eri­kois­tu­nut yri­tys. Yri­tyk­sem­me mis­sio­na on tuo­da laa­duk­kaat mut­ta kus­tan­nus­te­hok­kaat lai­te­ko­ko­nai­suu­det kaik­kien saa­ta­vil­le. Olem­me luo­neet kus­tan­nus­te­hok­kaan kon­sep­tin, mis­sä asiak­kaam­me osta­vat meil­tä lait­teet asen­net­tui­na. Asen­nuk­sen jäl­keen asen­ta­jam­me antaa asiak­kaal­lem­me lyhyen käyt­tö­opas­tuk­sen lait­tei­siin, jon­ka jäl­keen lait­teis­ton hal­lin­ta on asiak­kaal­la itsel­lään. Kon­sep­tim­me idea on se, että asiak­kaan ei tar­vit­se mak­saa kal­lii­ta kuu­ka­sit­tai­sia pal­ve­lu­mak­su­ja jär­jes­tel­män yllä­pi­dos­ta tai muis­ta­kaan pal­ve­luis­ta.