Töihin meille

Mukaan menestyvään tiimiimme?

Kiin­nos­taa­ko sinua myyn­ti- tai asen­nus­työ? Jos vas­ta­sit KYLLÄ niin oli­si­ko sinus­ta meil­le töi­hin? Rek­ry­toim­me nuo­rek­kaa­seen ja ren­toon työ-yhtei­sööm­me uusia osaa­jia ja käden­tai­ta­jia, sil­lä ei ole väliä että olet­ko nuo­ri vas­ta-alka­ja vai olet­ko jo van­hem­pi kon­ka­ri, pel­käs­tään asen­ne rat­kai­see. Lähe­tä meil­le avoin hake­mus ja ker­ro itses­tä­si!

$

Hae oheisella lomakkeella