Yhtey­den­ot­to

Suo­men Tila­tur­va Oy

Y‑tunnus 2861932–3

Las­ku­tuso­soi­te

Ant­ti­lan­tie 8
01450 Van­taa

Asia­kas­pal­ve­lu

020 741 7570

Säh­kö­pos­ti

asiakaspalvelu@tilaturva.fi

 

Alek­si Juuso­la
Järjestelmäasiantuntija

Työn­joh­to

+358 40 769 2238
asiakaspalvelu@tilaturva.fi

Daniel Turk­ki
Jär­jes­tel­mä­asen­ta­ja

+358 45 175 7889
daniel.turkki@tilaturva.fi

    Haluat­ko osak­si kas­va­vaa tiimiämme?

    Olet­ko kiin­nos­tu­nut val­von­ta­ka­me­ra­rat­kai­su­jen myyn­ti- tai asennustyöstä?

    Jos vas­ta­sit KYL­LÄ, hae meil­le töi­hin. Rek­ry­toim­me ren­toon työyh­tei­sööm­me uusia osaa­jia ja käden­tai­ta­jia. Ei ole väliä, olet­ko nuo­ri vas­ta-alka­ja vai jo van­hem­pi kon­ka­ri, meil­lä asen­ne rat­kai­see. Lähe­tä meil­le avoin hake­mus ja ker­ro itsestäsi!

    Hake­muk­set säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen: asiakaspalvelu@tilaturva.fi.