UKK – Usein kysy­tyt kysymykset

1. Mikä on Tilaturva?

2. Mil­lai­nen kame­roi­den kuvan­laa­tu on? Entä pimeässä?

3. Mihin kuva tal­len­tuu ja kuin­ka kau­an kame­roi­den kuvaa­mat tal­len­teet säilyvät?

4. Kuvaa­vat­ko kame­rat koko ajan? Tal­len­tuu­ko kaik­ki kuvat­tu materiaali?

5. Miten hyvin kame­rat kes­tä­vät Suo­men sääolosuhteita?

6. Miten hyvin kame­rat kes­tä­vät ilkivaltaa?

7. Mil­lai­sis­sa tilan­teis­sa kame­roi­ta ei voi­da asen­taa? Saa­ko koto­na, lii­ke­ti­lois­sa ja kiin­teis­tö­jen alu­eel­la kuva­ta ja tallentaa?