Rahoi­tus

 

Jous­ta­vat rahoitusmahdollisuudet

Tar­joam­me jous­ta­via rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia kulut­ta­ja-asiak­kail­lem­me yhteis­työs­sä Osuus­pan­kin kanssa.

Edut, joi­ta rahoi­tus­mah­dol­li­suus tarjoaa:

  • Et tar­vit­se vakuuk­sia tai takauksia.
  • Sinun ei tar­vit­se ava­ta uusia tile­jä tai kortteja.
  • Mak­sat juu­ri niin kuin sinus­ta par­haal­le tun­tuu, tär­kein­tä on, että mak­sat aina vähin­tään sovi­tun minimierän.
  • Voit mak­saa luo­ton pois kos­ka tahan­sa, ilman suu­rem­pia toimenpiteitä.
  • Saat koro­ton­ta ja kulu­ton­ta mak­suai­kaa jopa 3 kk asennuksesta

Alkaen vain 50 €/kk

Tur­vaa koti­si ja lähim­mäi­se­si – Varaa ilmai­nen suun­nit­te­lu­käyn­ti täältä!