Rahoitus

Joustavat rahoitusmahdollisuudet

Yhteis­työs­sä Osuus­pan­kin kans­sa, tar­joam­me myös rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia kulut­ta­ja-asiak­kail­lem­me.

Muu­ta­mia etu­ja rahoi­tuk­ses­sa:

- Ei vaa­di vakuuk­sia tai takauk­sia

- Ei avaa uusia tile­jä tai kort­te­ja

- Mak­sa juu­ri niin kuin sinus­ta par­haal­le tun­tuu, tär­kein­tä on että mak­sat aina vähin­tään sovi­tun mini­mi-erän.

- Voit mak­saa luo­ton pois kos­ka tahan­sa, ilman suu­rem­pia toi­men­pi­tei­tä.

- Koro­ton­ta ja kulu­ton­ta mak­suai­kaa jopa 3kk asen­nuk­ses­ta.

 

ALKAEN VAIN  50€/KK