Palvelulupaus

Teemme, minkä lupaamme

Turvallisuutesi puolesta puhujat

Kos­ka toi­mim­me alal­la jos­sa luot­ta­mus on ääri­mäi­sen tär­keä asia, annam­me pal­ve­lu­lu­pauk­sen jos­ta pidäm­me aina kiin­ni.

TEEMME AINA SEN MINKÄ LUPAAMME.

EMME RAKENNA JÄRJESTELMIÄ, JOTKA RIKKOVAT VOIMASSA OLEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ.

 ANNAMME AINA TOIMITUS AIKATAULUN JOHON SITOUDUMME.

SOPIMUKSESSA OLEVA HINTA ON SITOVA, JA YLLÄTYSLASKUJA ASENNUKSEN JÄLKEEN EI TULE.

” Nämä edel­lä mai­nut yksin­ker­tai­set asiat ovat yri­tyk­sem­me arvo­ja, ja sitou­dum­me kaik­ki nou­dat­ta­maan nii­tä. ”

 

Alek­si Juuso­la 
Toi­mi­tus­joh­ta­ja